08.09.2020

WEBINAARI: YRITYSKAUPPAPROSESSI HALTUUN

 

Ajankohtaista tietoa yrityskauppaan liittyvistä oikeudellisista, verotuksellisista ja taloudellisista kysymyksistä.

Yrityskauppoja hoidetaan usein puutteellisilla asiakirjoilla ja ilman, että kohdeyrityksen sopimuksia ja muita asiakirjoja tutkitaan riittävästi. Yrityskaupoissa tulisi myös varmistaa, että kaupan seurauksena ei tule maksuun ylimääräisiä veroja ja että ostaja tuntee kaupan kohteen myös talousasioiden osalta.

Yrityskauppaprosessin hallinnalla ja hyvällä asiakirjojen laadinnalla vältetään yrityskaupan sudenkuopat. Yrityskauppaprosessissa on syytä ottaa huomioon verokysymykset. Hyvällä verosuunnittelulla saadaan aikaan merkittäviä säästöjä ja vältetään yrityskauppojen veroansat.

Yrityskaupassa kaupan kohteen taloudellisella tarkastuksella varmistetaan se, että kauppahinta on oikein määritelty ja ettei kaupan jälkeen ilmene ostajan kannalta haitallisia taloudellisia seuraamuksia.

AIKA

1.osa: 8.9.2020 klo 13:00 – 14:30
2.osa: 15.9.2020 klo 10:00 – 11:30

KENELLE

Koulutus on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville:

 • Yrityksen johto ja omistajat, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa
 • Yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat, sijoittajat ja muut yrityskauppojen kanssa työskentelevät henkilöt

HYÖTY

 • Opit toimimaan menestyksekkäästi yrityskaupan osapuolena
 • Opit ymmärtämään prosessiin liittyvien sopimusten merkityksen ja mahdollisuudet
 • Opit välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita yrityskaupoissa
 • Saat valmiuksia valmistautua ennakoivalla tavalla yrityskauppaprosessiin

Ohjelma

 

Tiistai 8.9.2020

 

12:45 Yhteyksien tarkistus
13:00 Tervetuloa Webinaariin!

Yrityskauppa ja legal due diligence

Kauppaprosessin vaiheet

 • Yrityskauppaprosessin vaiheet
 • Osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot
 • Ostajan ja myyjän asema kauppaprosessissa ja vastuukysymykset

Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat

 • Kaupan valmistelu ja strukturointi
 • Salassapitosopimus (NDA)
 • Aiesopimus ja kauppakirja
 • Kilpailukieltositoumukset yrityskaupassa

Legal Due Diligence –prosessi

Aikaa kysymyksille

14:30 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

 

Tiistai 15.9.2020

 

09:45 Yhteyksien tarkistus
10:00 Tervetuloa Webinaariin!

Yrityskaupan verosuunnittelu ja tax ja financial due diligence

 • Yrityskaupan verosuunnittelu ja veroansojen välttäminen
 • Tax due diligence yrityskaupassa
 • Tyypillisimmät tax due diligence -tarkastuksen havainnot

Financial due diligence

 • Taloudellisten asioiden selvittäminen
 • Financial due diligence yrityskaupassa
 • Tyypillisimmät financial due diligence -tarkastuksen kohteet ja havainnot
 • Yrityksen arvonmääritysmenetelmät

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaari päättyy

Ilmoittaudu webinaariin yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJA