08.10.2020

WEBINAARI: TYÖNTEKIJÖIDEN KILPAILUKIELTOSOPIMUKSIA KOSKEVAT LAINMUUTOKSET

 

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntään valmistellaan parhaillaan merkittäviä muutoksia, joista jokaisen työnantajan on syytä olla tietoinen. Hallituksen asiaa koskeva muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle jo lähiaikoina syksyllä. Muutosten suunnitellaan tulevan voimaan jo ensi vuoden alusta.

Keskeisin ehdotettava muutos on, että työnantajan velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksesta ulotetaan koskemaan kaikkia työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia kilpailukiellon pituudesta riippumatta. Nykyisen lainsäädännön mukaan korvausvelvollisuus koskee vain kilpailukieltosopimuksia, joiden kesto on yli kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Suunnitellut muutokset koskevat myös jo ennen lainsäädäntömuutoksen voimaantuloa tehtyjä työsopimuksia, joissa on sovittu kilpailukiellosta.

Tule mukaan webinaariimme kuulemaan, miten muuttuva normisto vaikuttaa kilpailukiellosta sopimiseen. Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat asianajaja Anni Ala-Mettälä ja työoikeuteen erikoistunut lakimies Sofia Toivonen Asianajotoimisto Applexilta.

Webinaari on maksuton ja se soveltuu yrittäjille, toimitusjohtajille, henkilöstöasioista vastaaville sekä muille yrityksen johdossa työskenteleville henkilöille. Tilaisuuden kesto on noin puolitoista tuntia.

AIKA & PAIKKA:

Torstai 8.10.2020 klo 9 – 10.30
Webinaari

Webinaarissa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu?
  • Kenellä on jatkossa oikeus korvaukseen kilpailukieltosopimuksen perusteella?
  • Kuinka maksettava korvaus määräytyy?
  • Koskevatko muutokset työsopimuksissa jo aiemmin tehtyjä kilpailukieltosopimuksia takautuvasti?
  • Kuinka kilpailukieltosopimus irtisanotaan?
  • Vaikuttavatko muutokset myös työntekijänä olevien osakkaiden osakassopimusten kilpailukieltolausekkeisiin?

Sitova ilmoittautuminen 6.10.2020 mennessä.

KOULUTTAJAT