23.03.2021

WEBINAARI: Työlainsäädäntö haltuun – HR-managerin tietopaketti

 

Työlainsäädäntöä ja työsopimusten olennaisimpia asioita käytännönläheisesti

 • Mistä työsopimuksissa voidaan ja mistä niissä kannattaa sopia?
 • Mitkä ovat esimiehen ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet työsuhteissa?
 • Millaisilla perusteilla sopimukset ovat irtisanottavissa ja miten yhteistoimintalaki tulisi huomioida irtisanomistilanteissa?
 • Miten työnantajan tulisi menetellä ongelmatilanteissa kuten työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteissa?
 • Miten ylitöistä tulisi sopia?
 • Käytännön esimerkkien kautta havainnollistetaan erilaisia työsuhteen päättämistilanteita ja opastetaan välttämään ongelmia työsuhteiden päättämisessä.

Monissa yrityksissä on puutteita työsopimuksissa – tilanteet muuttuvat ja ihmiset etenevät urallaan, mutta sopimusten päivittäminen usein unohtuu. Usein työsopimuksissa ei huomioida riittävästi työntekijän asemassa ja tehtävissä olevia eroja: johtotason henkilön työsopimus on erilainen kuin esimerkiksi suorittavaa työtä tekevän työntekijän työsopimus.

AIKA & PAIKKA

1.osa: 23.3.2021 klo 13:00 – 14:30
2.osa: 25.3.2021 klo 13:00 – 14:30
Webinaari

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille esimiehille ja henkilöille, jotka ovat tekemisessä yrityksen henkilöstöasioiden, rekrytoinnin tai työsopimusten parissa – esimerkiksi toimitusjohtajat, henkilöstöpäälliköt ja talousjohtajat.

HYÖDYT

 • opit ymmärtämään työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet
 • saat työkaluja hyvien työsopimusten laatimiseen
 • opit esimiehen näkökulmasta välttämään tyypillisimpiä työsuhteisiin liittyviä ongelmatilanteita.

OHJELMA

 

1. osa: tiistai 23.3.2021

 

12:45 Yhteyksien tarkistus

13:00 Tervetuloa webinaariin!

Työsopimuksen solmiminen ja työsopimuksen ehdot

 • Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö
 • Työehtosopimukset
 • Toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus
 • Sopimuksen keskeiset ehdot: mistä voidaan ja kannattaa sopia?
 • Koeaika
 • Kilpailu- ja houkuttelukielto
 • Salassapitovelvoitteet

Esimiehen ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa

 • Mistä työsuhteen normit tulevat?
 • Esimiehen yleiset velvollisuudet: yhdenvertainen kohtelu, tasa-arvo, työturvallisuus ja yksityisyydensuoja
 • Esimiehen velvollisuudet ongelmatilanteissa: työturvallisuus, häirintä työpaikalla, työpaikkakiusaaminen
 • Työnantajan direktio-oikeus
 • Työntekijän lojaliteettivelvollisuus

Aikaa kysymyksille

14:30 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

—–

2. osa: torstai 25.3.2021

 

12:45 Yhteyksien tarkistus

13:00 Tervetuloa webinaariin!

Sopimusten irtisanominen ja päättäminen sopimuksella

 • Miten ja millä perusteilla työsopimukset ovat päätettävissä?
 • Varoitusmenettely
 • Sairauspoissaolot – onko oikeutta irtisanoa työsopimus niiden perusteella?
 • Työsopimusten päättämissopimukset
 • Yhteistoimintamenettely

Työaika, vuosiloma ja tietosuoja

 • Työaika, ylityö ja ylityön korvaaminen
 • Vuosiloma: ansainta, antaminen, sopiminen ajankohdasta
 • Työsuhteen tietosuojakysymykset

Aikaa kysymyksille

14:30 Webinaari päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJAT