23.03.2021

WEBINAARI: Työlainsäädäntö haltuun – HR-managerin tietopaketti

 

Työlainsäädäntöä ja työsopimusten olennaisimpia asioita käytännönläheisesti

  • Mistä työsopimuksissa voidaan ja mistä niissä kannattaa sopia?
  • Mitkä ovat esimiehen ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet työsuhteissa?
  • Millaisilla perusteilla sopimukset ovat irtisanottavissa ja miten yhteistoimintalaki tulisi huomioida irtisanomistilanteissa?
  • Miten työnantajan tulisi menetellä ongelmatilanteissa kuten työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteissa?
  • Miten ylitöistä tulisi sopia?
  • Käytännön esimerkkien kautta havainnollistetaan erilaisia työsuhteen päättämistilanteita ja opastetaan välttämään ongelmia työsuhteiden päättämisessä.

Monissa yrityksissä on puutteita työsopimuksissa – tilanteet muuttuvat ja ihmiset etenevät urallaan, mutta sopimusten päivittäminen usein unohtuu. Usein työsopimuksissa ei huomioida riittävästi työntekijän asemassa ja tehtävissä olevia eroja: johtotason henkilön työsopimus on erilainen kuin esimerkiksi suorittavaa työtä tekevän työntekijän työsopimus.

AIKA & PAIKKA

1.osa: 23.3.2021 klo 13:00 – 14:30
2.osa: 25.3.2021 klo 13:00 – 14:30
Webinaari

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille esimiehille ja henkilöille, jotka ovat tekemisessä yrityksen henkilöstöasioiden, rekrytoinnin tai työsopimusten parissa – esimerkiksi toimitusjohtajat, henkilöstöpäälliköt ja talousjohtajat.

HYÖDYT

  • opit ymmärtämään työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet
  • saat työkaluja hyvien työsopimusten laatimiseen
  • opit esimiehen näkökulmasta välttämään tyypillisimpiä työsuhteisiin liittyviä ongelmatilanteita.

OHJELMA

 

1. osa: tiistai 23.3.2021

 

12:45 Yhteyksien tarkistus

13:00 Tervetuloa webinaariin!

Työsopimuksen solmiminen ja työsopimuksen ehdot

  • Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö
  • Työehtosopimukset
  • Toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus
  • Sopimuksen keskeiset ehdot: mistä voidaan ja kannattaa sopia?
  • Koeaika
  • Kilpailu- ja houkuttelukielto
  • Salassapitovelvoitteet

Esimiehen ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa

  • Mistä työsuhteen normit tulevat?
  • Esimiehen yleiset velvollisuudet: yhdenvertainen kohtelu, tasa-arvo, työturvallisuus ja yksityisyydensuoja
  • Esimiehen velvollisuudet ongelmatilanteissa: työturvallisuus, häirintä työpaikalla, työpaikkakiusaaminen
  • Työnantajan direktio-oikeus
  • Työntekijän lojaliteettivelvollisuus

Aikaa kysymyksille

14:30 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

—–

2. osa: torstai 25.3.2021

 

12:45 Yhteyksien tarkistus

13:00 Tervetuloa webinaariin!

Sopimusten irtisanominen ja päättäminen sopimuksella

  • Miten ja millä perusteilla työsopimukset ovat päätettävissä?
  • Varoitusmenettely
  • Sairauspoissaolot – onko oikeutta irtisanoa työsopimus niiden perusteella?
  • Työsopimusten päättämissopimukset
  • Yhteistoimintamenettely

Työaika, vuosiloma ja tietosuoja

  • Työaika, ylityö ja ylityön korvaaminen
  • Vuosiloma: ansainta, antaminen, sopiminen ajankohdasta
  • Työsuhteen tietosuojakysymykset

Aikaa kysymyksille

14:30 Webinaari päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJAT

Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

+358 50 5169340

sofia.toivonen@applex.fi