11.06.2020

Webinaari: Osakassopimukset

 

Tässä koulutuksessa opit olennaisimmat asiat osakassopimuksista.

Useilla yhtiöillä on puutteita osakassopimuksissa tai osakassopimus voi pahimmassa tapauksessa puuttua kokonaan. Tämä voi vaikeuttaa päätöksentekoa yhtiössä ja voi estää exitin toteutumisen.

Hyvin laaditulla osakassopimuksella ehkäistään erimielisyystilanteita ja varmistetaan onnistunut exit.

Aika

Osa 1: 11.6.2020 klo 10.00 – 11.30
Osa 2: 16.6.2020 klo 10.00 – 11.30

Kenelle

Tämä webinaari on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä osakassopimusten kanssa: esimerkiksi yritysten omistajat, sijoittajat, toimitusjohtajat ja sopimuksista yleensä vastaavat henkilöt.

Hyöty

Tavoitteena on opastaa osallistujat ymmärtämään osakassopimuksen merkitys yrityksen toiminnassa ja opastaa neuvottelemaan oikeanlaisia ehtoja osakassopimuksiin.


Ohjelma

 

Torstai 11.6.2020

 

9:45 Yhteyksien tarkistus

10:00 Tervetuloa webinaariin!

Osakassopimuksen syntyminen ja osapuolet

 • Milloin ja miten sopimus syntyy
 • Sopimuksen osapuolet

Avainhenkilöiden sitouttamisehdot

 • Avainhenkilöiden sitouttaminen osakkeilla
 • Osakkaiden työskentelyvelvoite
 • Good leaver ja bad leaver –ehdot
 • Osakkeiden lunastaminen

Salassapito- ja kilpailukieltoehdot

 • Salassapitoehdot
 • Kilpailukieltoehdot

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

 

Keskiviikko 16.6.2020

 

9:45 Yhteyksien tarkistus

10:00 Tervetuloa webinaariin!

Osakkaan tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

 • Oikeus saada tietoja yhtiöstä
 • Oikeus tarkistaa yhtiön hallintoa

Osakkeiden luovutusrajoitukset ja exit -tilanteet

 • Luovutusrajoitukset
 • Right of first refusal -ehto
 • Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus

IPR ehdot

 • Tekijänoikeuksia koskevat ehdot
 • Työsuhdekeksintöjä koskevat ehdot

Riitojen ratkaisu ja case-esimerkkejä

 • Käräjäoikeus vai välimiesmenettely

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaari päättyy

 

Ilmoittaudu webinaariin yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJA