15.02.2022

WEBINAARI: Kuntien maakaupan ja -vuokrauksen sääntely

 

Tässä webinaarissa käydään läpi maakaupan ja -vuokrauksen sääntelyä kuntien näkökulmasta. Webinaarissa käydään läpi erilaisten sopimusten ja kauppakirjojen muotovaatimuksia sekä kunnan päätöksenteon huomioimista kiinteistöjä koskevissa sopimuksissa. Minkälaisia oikeuksia, mahdollisuuksia sekä riskejä maakauppaan ja -vuokraukseen sisältyy kunnan näkökulmasta ja kuinka kunta voi tehdä muotovaatimuksiltaan pitäviä sopimuksia?

Webinaari soveltuu työssään kuntien maankäyttöön liittyviä kysymyksiä käsitteleville.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2022.


OHJELMA

 • Kiinteistökaupan esisopimuksen muoto ja sisältö
  – Miten esisopimuksesta tulee sopia
  – Esisopimuksen sitovuus osapuolten välillä ja suhteessa kolmansiin osapuoliin
 • Kiinteistön kauppakirja
  – Muotovaatimukset, miten kauppakirja tulee laatia ja mitä ehtoja siihen tulee sisällyttää pakottavan sääntelyn johdosta
  – Tavanomaiset ehdot, minkälaisia ehtoja kauppakirjoihin kannattaa sisällyttää pakollisten ehtojen lisäksi
  – Kiinteistökauppoihin liittyvät riskit, riskien huomioiminen sopimuksissa ja sopimusneuvotteluissa
 • Kiinteistön vuokrasopimus
  – Muotovaatimukset, miten maanvuokrasopimus tulee laatia ja mitä ehtoja siihen tulee sisällyttää
  – Tavanomaiset ehdot, minkälaisia ehtoja maanvuokrasopimuksiin tavanomaisesti sisällytetään pakollisten ehtojen lisäksi
  – Maanvuokraan liittyvät riskit, riskien huomioiminen sopimuksissa ja sopimusneuvotteluissa
 • Kiinteistön kauppa vai vuokra
  – Olennaiset erot kaupan ja vuokran välillä
  – Vuokran ja kaupan välillä valintaan vaikuttavat seikat
 • Kiinteistöt ja kunnat
  – Kunnan päätöksenteon huomioiminen kiinteistöjä koskevissa sopimuksissa
  – Kunnan etuosto-oikeus ja sen käyttäminen
  – Kiinteistösaantoihin mahdollisesti liittyvät ehdot ja määräykset

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJA

Osakas, asianajaja, varatuomari

+358 50 401 9188

mika.miesmaki@applex.fi