27.03.2020

WEBINAARI: Koronaviruksen vaikutus työsuhteeseen ja sen ehtoihin

 

Kansainvälisellä ja kansallisella tasolla on ryhdytty erinäisiin toimenpiteisiin koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien ongelmien minimoimiseksi. Tällaisilla toimenpiteillä on vaikutusta paitsi yritysten sisäiseen toimintaan ja työntekijöiden ohjeistukseen, myös yrityksen laajempaan liiketoimintaan, mikä osaltaan voi johtaa työvoiman vähennystarpeisiin.

Koronaviruksesta johtuvia erityiskysymyksiä työoikeuden osalta käsitellään Asianajotoimisto Applexin järjestämässä maksuttomassa webinaarissa, jossa osallistujat saavat hyödyllistä tietoa ja käytännönläheisiä ratkaisuja mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko työntekijällä poissaolo-oikeus sairaan lapsen hoitamiseksi?
  • Onko työntekijän poissaolo-oikeus terveen karanteenissa olevan lapsen hoitamiseksi?
  • Onko työntekijällä työntekovelvoite karanteenin aikana?
  • Mikä työnantajan direktio-oikeuden laajuus on koronavirukseen liittyvien toimenpiteiden osalta?
  • Kertyykö työntekijälle vuosilomaa karanteenin aikana?
  • Onko työnantajalla oikeus määrätä lomien käytöstä karanteenin johdosta?
  • Onko työntekijällä oikeus vaatia lomien siirtoa karanteenin johdosta?
  • Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus työntekijän karanteenin johdosta?
  • Oikeuttaako koronavirus työntekijöiden työsuhteiden päättämiseen tai lomauttamiseen?
  • Millaiset mahdollisuudet etätyölle on koronaepidemian aikana?

Webinaarin puhujana toimii OTM Sofia Toivonen, jolla on vahvaa erityisosaamista työoikeudellisista kysymyksistä ja työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Sofia avustaakin asiakkaitamme päivittäin erinäisissä työoikeudellisissa asioissa, kuten työsopimusten laadinnassa, työsuhteen päättämistä koskevissa kysymyksissä ja yhteistoimintamenettelyissä.

Aika: perjantai 27.3.2020 klo 10.00 – 11.00

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 26.3.2020.Tilaisuus on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

ASIANTUNTIJA