22.09.2020

WEBINAARI: Kone- ja laitetoimitussopimukset

 

Kone- ja laitetoimitussopimukset kuntoon!

Suomalaisilla yrityksillä on usein puutteita sopimuksissa. Suuriakin kone- ja laitetoimituksia toimitetaan puutteellisilla sopimuksilla eivätkä yrityksen aina ymmärrä vastuukysymyksiä. Erityisesti vastuukysymykset korostuvat kansainvälisissä kone- ja laitetoimituksissa.

Tässä webinaarikoulutuksessa opit olennaisimmat asiat kone- ja laitetoimitussopimuksista. Lisäksi käsittelemme kone- ja laitetoimituksiin liittyviä huoltosopimuksia.

Koulutuksen sisältö

 • Käymme läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia koneiden ja laitteiden kotimaan ja ulkomaan kaupassa.
 • Opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen koneiden ja laitteiden kaupassa.
 • Käsittelemme lisäksi kone- ja laitekaupan virhe- ja viivästysvastuita sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla.
 • Erityistä huomiota kiinnitetään kansainvälisiin kone- ja laitetoimitussopimuksiin sekä huolto- ja kunnossapitosopimuksiin.

AIKA

1.osa: 22.9.2020 klo 10:00 – 11:30
2.osa: 29.9.2020 klo 10:00 – 11:30

KENELLE

Tämä koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat kone- ja laitetoimitussopimusten sekä huoltosopimusten myynti- ja ostotehtävissä: – esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, myynti- ja ostopäälliköt, vientipäälliköt sekä käytännön myynti- ja ostotyötä suorittavat henkilöt.

HYÖTY

Osallistujat oppivat ymmärtämään sopimusoikeudellisia vastuita ja hallitsemaan sopimusriskejä kone- ja laitetoimitussopimuksissa.

 


OHJELMA

 

1.osa, tiistai 22.9.2020

 

09:45 Yhteyksien tarkistus
10:00 Tervetuloa webinaariin!

Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut

 • Milloin ja miten sopimus syntyy
 • Sopimuksen neuvotteluprosessi

Kone- ja laitetoimitussopimukset: sovellettava laki ja sopimusehdot

 • Sopimusehdot
 • Kansainvälisten kone- ja laitetoimitussopimusten erityiskysymykset
 • CISG – kansainvälinen kauppalaki
 • Virhe- ja viivästysvastuut
 • Vastuunrajoitukset

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

 

2.osa, tiistai 29.9.2020

 

09:45 Yhteyksien tarkistus
10:00 Tervetuloa webinaariin!

Yleisten sopimusehtojen käyttö

 • Orgalime ehdot
 • NL ja NLM ehdot
 • Huoltosopimusehdot
 • Teknisen kaupan yleiset myyntiehdot
 • Riitojenratkaisumekanismit – milloin sopia ja milloin riidellä?
 • Tehokas riitojen ratkaisu: käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaari päättyy

Ilmoittaudu webinaariin yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJA