16.09.2020

WEBINAARI: Kansainvälisen kaupan sopimukset

 

Onko yrityksellänne puutteita sopimuskäytännöissä?

Hoidetaanko teillä merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla? Haluatteko oppia välttämään kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita?

Tässä webinaarikoulutuksessa opit olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista.

AIKA

1.osa: 16.9.2020 klo 10:00 – 11:30
2.osa: 23.9.2020 klo 10:00 – 11:30

KENELLE

 • Kaikille, jotka ovat tekemisessä yrityksen ulkomaankaupan sopimusasioiden kanssa – esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, vientipäälliköt, myyntijohtajat ja hankintatehtävissä toimivat henkilöt.

HYÖTY

 • Opit millaisia ovat kansainvälisen kaupan tärkeimmät sopimukset, kuten jälleenmyynti- ja agenttisopimukset, lisenssisopimukset, hankintasopimukset ja yhteistyösopimukset
 • Opit tunnistamaan tyypillisimmät ongelmatilanteet, joita yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia ulkomaan kaupassa
 • Saat opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen kansainvälisessä kaupassa
 • Opit huomioimaan kansainvälisen sopimusneuvottelun erityispiirteet
 • Opit tulkitsemaan sopimusten tärkeimpiä englanninkielisiä ehtoja ja välttämään kansainvälisen kaupan sudenkuopat

OHJELMA

 

Keskiviikko 16.9.2020

 

09:45 Yhteyksien tarkistus
10:00 Tervetuloa webinaariin!

Sopimusriskien hallinta ulkomaankaupassa ja kansainvälinen kauppalaki

 • Ulkomaankaupan sopimusriskien hallinta
 • Kansainvälinen kauppalaki (CISG) ja sen soveltaminen

Kansainvälinen juridiikka ja sopimukset

 • Sopimuksen syntyminen ja sopimusten ehdot
 • Yleiset myynti- ja ostoehdot

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

 

Keskiviikko 23.9.2020

 

09:45 Yhteyksien tarkistus
10:00 Tervetuloa webinaariin!

Kansainvälisen kaupan sopimusmallit

 • Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
 • Lisenssisopimukset
 • Salassapitosopimus (NDA)

Yleisten sopimusehtojen laatiminen ja käyttö ja riitojen ratkaisu

 • Yleisten sopimusehtojen käyttö
 • Tehokas liikeriitojen ratkaisu ja tuomioiden täytäntöönpano

Kansainvälisen kaupan case-harjoitus

 • Käymme läpi neljä käytännön oikeustapausta, jotka on valittu kuvaamaan kurssilla käsiteltyjä ongelmatilanteita konkreettisessa case-muodossa

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaari päättyy

Ilmoittaudu webinaariin yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJA