14.05.2020

Webinaari: Kone- ja laitetoimitussopimukset

 

Kone- ja laitetoimitussopimukset kuntoon!

Suomalaisilla yrityksillä on usein puutteita sopimuksissa. Suuriakin kone- ja laitetoimituksia toimitetaan puutteellisilla sopimuksilla eivätkä yrityksen aina ymmärrä vastuukysymyksiä. Erityisesti vastuukysymykset korostuvat kansainvälisissä kone- ja laitetoimituksissa.

Tässä webinaarikoulutuksessa opit olennaisimmat asiat kone- ja laitetoimitussopimuksista. Lisäksi käsittelemme kone- ja laitetoimituksiin liittyviä huoltosopimuksia.

Aika

Osa 1: 14.5.2020 klo 09.15 – 10.45
Osa 2: 19.5.2020 klo 09.15 – 10.45


Koulutuksen sisältö

 • Käymme läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia koneiden ja laitteiden kotimaan ja ulkomaan kaupassa.
 • Opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen koneiden ja laitteiden kaupassa.
 • Käsittelemme lisäksi kone- ja laitekaupan virhe- ja viivästysvastuita sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla.
 • Erityistä huomiota kiinnitetään kansainvälisiin kone- ja laitetoimitussopimuksiin sekä huolto- ja kunnossapitosopimuksiin.

Kenelle

Tämä koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat kone- ja laitetoimitussopimusten sekä huoltosopimusten myynti- ja ostotehtävissä, esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, myynti- ja ostopäälliköt, vientipäälliköt sekä käytännön myynti- ja ostotyötä suorittavat henkilöt.

Hyödyt

Osallistujat oppivat ymmärtämään sopimusoikeudellisia vastuita ja hallitsemaan sopimusriskejä kone- ja laitetoimitussopimuksissa.


Ohjelma

 

Torstai 14.5.2020

 

09.00 Yhteyksien tarkistus

09.15 Tervetuloa Webinaariin!

Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut

 • Milloin ja miten sopimus syntyy
 • Sopimuksen neuvotteluprosessi

Kone- ja laitetoimitussopimukset: sovellettava laki ja sopimusehdot

 • Sopimusehdot
 • Kansainvälisten kone- ja laitetoimitussopimusten erityiskysymykset
 • CISG – kansainvälinen kauppalaki
 • Virhe- ja viivästysvastuut
 • Vastuunrajoitukset

Aikaa kysymyksille

10.45 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

 

Tiistai 19.5.2020

 

09.00 Yhteyksien tarkistus

09.15 Tervetuloa Webinaariin!

Yleisten sopimusehtojen käyttö

 • Orgalime ehdot
 • NL ja NLM ehdot
 • Huoltosopimusehdot
 • Teknisen kaupan yleiset myyntiehdot
 • Riitojenratkaisumekanismit – milloin sopia ja milloin riidellä?
 • Tehokas riitojen ratkaisu: käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

Aikaa kysymyksille

10.45 Webinaari päättyy

Ilmoittaudu webinaariin yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJA