02.04.2020

HELSINKI: Yrityskauppaprosessi haltuun – yrityskauppa-asiantuntijan tutkinto, koulutus

 

Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa käsitellään yrityskauppaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä:

 • Mistä yrityskaupassa on kyse ja mitä asiakirjoja yrityskauppaprosessiin sisältyy?
 • Miten valmistautua yrityskauppaan?
 • Mikä voi mennä vikaan yrityskaupassa?
 • Vendor due diligence
 • Yrityskaupan verosuunnittelu
 • Legal- financial- ja tax due diligenge prosessit
 • Yrityksen arvonmääritys ja arvonmääritysmenetelmät
 • Kauppakirja ja kauppakirjan ehdot
 • Myyjän vakuutukset ja yrityskaupan vastuukysymykset

Lisäksi käsittelemme yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita käytännön esimerkkitapausten avulla.

Yrityskauppa voi perustua yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Yritysten tulisi jatkuvasti huolehtia siitä, että niiden dokumentaatio on hoidettu kuntoon ja on ajan tasalla siten, että yritystä voidaan pitää houkuttelevana ostokohteena.

Yrityskauppaprosessissa on syytä ottaa huomioon verokysymykset. Hyvällä verosuunnittelulla saadaan aikaan merkittäviä säästöjä ja vältetään veroansat.

Yrityskaupassa kaupan kohteen taloudellisella tarkastuksella varmistetaan se, että kauppahinta on oikein määritelty ja ettei kaupan jälkeen ilmene ostajan kannalta haitallisia taloudellisia seuraamuksia.

Yrityskaupan ennakoivilla toimenpiteillä voidaan varmistaa prosessin onnistuminen ja jopa nostaa yrityksen arvoa. Sen sijaan huolimaton valmistautuminen yrityskauppaan voi johtaa koko kaupan kariutumiseen tai kaupan jälkeisiin ikäviin yllätyksiin ja pahimmillaan riitatilanteisiin.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu yrityksen omistajille ja johdolle, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa – esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat, sijoittajat ja muut yrityskauppojen kanssa työskentelevät henkilöt. Kurssi on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on ohjata yrityskaupan osapuolia toimimaan menestyksekkäästi yrityskauppaprosessissa ja ymmärtämään prosessiin liittyvien sopimusten merkitys ja mahdollisuudet sekä välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita. Samalla se antaa valmiudet valmistautua ennakoivalla tavalla yrityskauppaprosessiin.

Ohjelma

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän ohjelman ja kouluttajien esittely

Yleistä

 • Yrityskauppaprosessin vaiheet
 • Osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot
 • Ostajan ja myyjän asema prosessissa

10:30 Tauko

10:45 Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat

 • Kaupan valmistelu ja strukturointi
 • Salassapitosopimus (NDA)
 • Aiesopimus ja kauppakirja
 • Kilpailukieltositoumukset yrityskaupassa
 • Legal Due Diligence –prosessi

11:30 Käytännön esimerkkejä onnistuneista ja epäonnistuneista yrityskaupoista

 • Usein ilmenneet ongelmat kaupoissa
 • Miten varmistat kaupan onnistuneen toteutuksen

12:00 Lounas

12:45 Yrityskaupan verosuunnittelu ja tax due diligence

 • Yrityskaupan verosuunnittelu ja veroansojen välttäminen
 • Tax due diligence yrityskaupassa
 • Tyypillisimmät tax due diligence -tarkastuksen havainnot

14:15 Iltapäiväkahvi

14:30 Financial due diligence

 • Taloudellisten asioiden selvittäminen
 • Financial due diligence yrityskaupassa
 • Tyypillisimmät financial due diligence -tarkastuksen kohteet ja havainnot
 • Yrityksen arvonmääritysmenetelmät

15:30 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka & aika

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki
Keskiviikko 2.4.2020

Ilmoittaudu koulutukseen yhteistyökumppanimme sivuilla →

 

KOULUTTAJA