16.02.2021

HELSINKI/WEBINAARI: Yrityskauppaprosessi haltuun

 

Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa käsitellään yrityskauppaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä:

 • Kuinka määrittelet strategiset ostokohteet?
 • Kuinka saavutan synergia- ja skaalaedut yrityskaupan kautta?
 • Kuinka hoidan yrityskaupan rahoituksen?
 • Mitä asiakirjoja yrityskauppaprosessiin sisältyy?
 • Mikä voi mennä vikaan yrityskaupassa?
 • Yrityskaupan verosuunnittelu
 • Legal- financial- ja tax due diligenge prosessit
 • Yrityksen arvonmääritys ja arvonmääritysmenetelmät

Lisäksi käsittelemme yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita käytännön esimerkkitapausten avulla.

AIKA & PAIKKA

Tiistai 16.2.2021
Sokos Hotel Presidentti, Helsinki tai etäosallistuminen

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu yrityksen omistajille ja johdolle, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa – esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat, sijoittajat ja muut yrityskauppojen kanssa työskentelevät henkilöt. Kurssi on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville.

TAVOITE

Kurssin tavoitteena on ohjata yrityskaupan osapuolia toimimaan menestyksekkäästi yrityskauppaprosessissa ja ymmärtämään prosessiin liittyvien sopimusten merkitys ja mahdollisuudet sekä välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita. Samalla se antaa valmiudet valmistautua ennakoivalla tavalla yrityskauppaprosessiin.

KOULUTTAJAT

KTM, Partner Harri Roos, Carner Corporate Finance Oy
Asianajaja, KTM Petri Nevalainen, Asianajotoimisto Applex Oy
OTK, veroasiantuntija Suvi Vänskä, Alder & Sound Oy
KTM Toni Turunen, Alder & Sound Oy


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

08:45 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus

09:00 Koulutus alkaa

 • Päivän ohjelman ja kouluttajien esittely

Yrityskaupan strateginen suunnittelu

 • Yrityskaupan strateginen suunnittelu ja prosessin vaiheet
 • Liiketoiminta-analyysi
 • Ostajakartoitus / yritysostokriteerien määrittely
 • Ostajan valinta / ostokohteen valinta
 • Rahoituksen huomioiminen
 • Kaupan toteuttaminen

10:00 Yrityskauppaprosessin vaiheet

 • Osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot
 • Ostajan ja myyjän asema prosessissa

10:30 Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat

 • Kaupan valmistelu ja strukturointi
 • Salassapitosopimus (NDA)
 • Aiesopimus ja kauppakirja
 • Kilpailukieltositoumukset yrityskaupassa
 • Legal Due Diligence –prosessi

11:15 Käytännön esimerkkejä onnistuneista ja epäonnistuneista yrityskaupoista

 • Usein ilmenneet ongelmat kaupoissa
 • Miten varmistat kaupan onnistuneen toteutuksen

11:30 Lounas

12:30 Yrityskaupan verosuunnittelu ja tax due diligence

 • Yrityskaupan verosuunnittelu ja veroansojen välttäminen
 • Tax due diligence yrityskaupassa
 • Tyypillisimmät tax due diligence -tarkastuksen havainnot

13:45 Kahvi

14:00 Financial due diligence

 • Taloudellisten asioiden selvittäminen
 • Financial due diligence yrityskaupassa
 • Tyypillisimmät financial due diligence -tarkastuksen kohteet ja havainnot
 • Yrityksen arvonmääritysmenetelmät

15:00 Koulutus päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJA