18.03.2021

HELSINKI/WEBINAARI: Kone- ja laitetoimitussopimukset

 

Kone- ja laitetoimitussopimukset -koulutuksessa saat vastauksia
käytännön kysymyksiin:

 • Mitkä ovat olennaisimmat asiat kone- ja laitetoimitussopimuksissa?
 • Miten laaditaan kone- ja laitetoimituksiin liittyviä huoltosopimuksia?
 • Mitä tulee tietää kansainvälisistä kone- ja laitetoimitussopimuksista?
 • Millaiset ovat oikeanlaiset yleiset sopimusehdot?
 • Millaisia ongelmatilanteita yritykselle voi tulla kone- ja laitetoimitussopimuksissa?
 • Kuinka käytännössä vältät tyypilliset ongelmatilanteet koneiden ja laitteiden kotimaan ja ulkomaan kaupan sopimusasioissa
 • Millaisia sopimusehtoja koneiden ja laitteiden kaupassa kannattaa käyttää?
 • Millaisia ovat kone- ja laitekaupan virhe- ja viivästysvastuut?
 • Miten kone- ja laitekaupan virhe- ja viivästysvastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla?
 • Kuinka neuvottelet edullisemmat sopimusehdot?
 • Miten sopimuskonflikteja ratkaistaan?

AIKA & PAIKKA

Torstai 18.3.2021
Sokos Hotel Presidentti, Helsinki tai etäosallistuminen

KENELLE

Käytännönläheinen koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat kone- ja laitetoimitussopimusten sekä huoltosopimusten myynti- ja ostotehtävissä, esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, myynti- ja ostopäälliköt, vientipäälliköt sekä käytännön myynti- ja ostotyötä suorittavat henkilöt.

TAVOITE

Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita kone- ja laitekaupassa. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen. Kurssi sisältää runsaasti ajankohtaisia käytännön case-esimerkkejä.


OHJELMA

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Aloitus, päivän ohjelman esittely

Sopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut

 • milloin ja miten sopimus syntyy
 • sopimuksen neuvotteluprosessi

10:15 Kone- ja laitetoimitussopimukset: sovellettava laki ja
sopimusehdot

 • sopimusehdot
 • kansainvälisten kone- ja laitetoimitussopimusten erityiskysymykset
 • CISG – kansainvälinen kauppalaki
 • virhe- ja viivästysvastuut
 • vastuunrajoitukset

10:45 Tauko

11:00 Yleisten sopimusehtojen käyttö

 • Orgalime ehdot
 • NLM ehdot
 • Huoltosopimusehdot NU 06 ja NR 06
 • Orgalime General Conditions for Maintenance – M2000
 • General Conditions form the Repair of Machinery and Equipment R02
 • Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot
 • Teknisen Kaupan palveluiden yleiset toimitusehdot

11:30 Lounas

12:15 Riitojen ratkaisu ja case-esimerkkejä

 • Riitojenratkaisumekanismit – milloin sopia ja milloin riidellä?
 • Tehokas riitojen ratkaisu: käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
 • Case-esimerkkejä

13:45 Päätöskeskustelu

14:00 Koulutus päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJA