27.08.2021

WEBINAARI: Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset

 

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntään valmistellaan parhaillaan merkittäviä muutoksia, joista jokaisen työnantajan on syytä olla tietoinen. Hallituksen asiaa koskeva muutosesitys on annettu eduskunnalle 12.11.2020. Muutosten suunnitellaan tulevan voimaan jo ensi vuoden alusta eli 1.1.2022 alkaen.

Keskeisin ehdotettava muutos on, että työnantaja on velvollinen suorittamaan työntekijälle korvausta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulotetusta kilpailukieltosopimuksesta sopimuksen kestosta riippumatta. Nykyisen lainsäädännön mukaan korvausvelvollisuus koskee vain kilpailukieltosopimuksia, joiden kesto on yli kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Suunnitellut muutokset koskevat myös jo ennen lainsäädäntömuutoksen voimaantuloa tehtyjä työsopimuksia, joissa on sovittu kilpailukieltoehdosta.

Tule kuulemaan, miten muuttuva normisto vaikuttaa kilpailukiellosta sopimiseen ja kuinka työnantajan kannattaa varautua lähestyvään lakimuutokseen. Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat työoikeuden asiantuntijamme asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki ja lakimies Sofia Toivonen Asianajotoimisto Applexilta.

AIKA & PAIKKA

Perjantai 27.8.2021 klo 9.00-10.30
Webinaari

Ilmoittautuminen pyydetään 6.8.2021 mennessä. Tilaisuus on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian.


OHJELMA

9.00 Tervetulosanat

9.10 Asianajotoimisto Applex, asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki ja lakimies Sofia Toivonen

  • Kuinka kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu?
  • Kenellä on jatkossa oikeus korvaukseen kilpailukieltosopimuksen perusteella?
  • Kuinka maksettava korvaus määräytyy?
  • Koskevatko muutokset työsopimuksissa jo aiemmin tehtyjä kilpailukieltosopimuksia takautuvasti?
  • Kuinka kilpailukieltosopimus irtisanotaan?
  • Vaikuttavatko muutokset myös työntekijänä olevien osakkaiden osakassopimusten kilpailukieltolausekkeisiin?

10.00 Keskustelua ja kysymyksiä

10:30 Tilaisuus päättyy

KOULUTTAJAT

Osakas, asianajaja, varatuomari

+358 50 401 9188

mika.miesmaki@applex.fi