14.04.2021

ETÄKOULUTUS: Työsopimuksen päättäminen

 

Työkalupakki työsuhteiden päättämistilanteisiin

Työnantajan edustajille ja esimiehille soveltuvassa koulutuksessa saat käytännönläheisesti ja kattavasti tietoa työsopimusten päättämisestä ja siihen liittyvistä ongelmatilanteista.

Saat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Milloin työntekijä voidaan irtisanoa henkilöön liittyvällä perusteella?
 • Milloin työnantajalla on taloudellis-tuotannollinen irtisanomisperuste?
 • Milloin työsopimus voidaan purkaa koeajalla?
 • Mitä menettelyjä työsopimuksen päättämisessä tulee noudattaa?
 • Mitä seuraa, jos lain vaatimaa menettelyä ei ole noudatettu?
 • Voidaanko työsuhde päättää työpaikkakiusaamisen vuoksi?
 • Voidaanko työsuhde päättää sairauspoissaolojen vuoksi?
 • Voidaanko työsuhde päättää työntekijän alisuoriutumisen perusteella?
 • Miten työnantajan tulee menetellä, jotta työsopimuksen päättäminen ei riitaudu myöhemmin?
 • Miten voidaan menetellä ongelmatilanteessa, jos irtisanomisperuste on epävarma?
 • Kuinka laaditaan pätevä työsuhteen päättämissopimus?

Saat yksityiskohtaista tietoa erilaisista työsopimuksen päättämistilanteista:

 • Henkilöön liittyvä irtisanominen
 • Taloudellis-tuotannollinen irtisanominen
 • Lomauttaminen
 • Työsopimuksen purkaminen
 • Koeaikapurku
 • Työsopimuksen päättäminen sopimuksella

AIKA & PAIKKA

1.osa: 14.4.2021 klo 13.00 – 15.30
2.osa: 15.4.2021 klo 13.00 – 15.30
Etäosallistuminen

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu erityisesti yritysten työsuhdeasioista vastaaville henkilöille, kuten henkilöstöjohtajille, esimiehille ja omistajayrittäjille. Koulutus soveltuu sekä suurten että pienten yritysten henkilöstövastaaville. Koulutuksessa käydään läpi perustietoja, jotka jokaisen henkilöstöasioista vastaavan on tarpeen hallita. Lisäksi koulutuksessa käsitellään työsuhteiden päättämistilanteiden erityiskysymyksiä.

TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on opastaa esimiehiä ja muita työnantajan edustajia ottamaan huomioon työsopimuslainsäädännön säännökset. Näin osallistujat oppivat välttämään työsopimuksen päättämiseen liittyvät riskit. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käytännönläheisiä ohjeita työsopimuksen päättämistilanteita ja ongelmien ratkaisutilanteita varten.


OHJELMA

1. Osa, Keskiviikko 14.4.2021

12:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

13:00 Koulutus alkaa

Johdatus työsopimuksen päättämiseen

 • Työsopimusten päättämistavat ja -tilanteet
 • Irtisanominen ja purkaminen
 • Irtisanomisaika ja siitä sopiminen
 • Työsopimuksen perusteettoman päättämisen seuraukset

Henkilöperusteinen irtisanominen ja purkaminen

 • Sallitut irtisanomisperusteet
 • Varoitusmenettely
 • Muun työn tarjoamisvelvollisuus
 • Haastavat irtisanomistilanteet: sairauspoissaolot ja työntekijän alisuoriutuminen
 • Milloin ja miten työsopimus voidaan purkaa?
 • Koeaikapurku

Työsopimuksen päättämiseen liittyvien riitojen ratkaisu

 • Mitkä seikat vaikuttavat työnantajan asemaan riitaprosessissa?
 • Miten työnantaja voi ennalta varautua mahdolliseen riitautumiseen?

Aikaa kysymyksille

15:30 Ensimmäinen osa päättyy

——–

2. Osa, Torstai 15.4.2021

12:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

13:00 Webinaari alkaa

Kollektiiviperusteinen irtisanominen

 • Milloin työnantajalla on taloudellinen, tuotannollinen tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä irtisanomisperuste?
 • Muun työn tarjoamisvelvollisuus
 • Koulutusvelvollisuus
 • Irtisanottavan valitseminen ja työvoiman vähentämisjärjestys
 • Takaisinottovelvollisuus

Lomauttaminen

 • Milloin työntekijä voidaan lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi?
 • Lomautusmenettely
 • Lomautuksen aikana ilmenevän työn tarjoaminen työntekijälle
 • Työsopimuksen päättäminen lomautuksen aikana

Yhteistoimintamenettelyt

 • Neuvottelujen käynnistäminen ja neuvotteluprosessi

Päättämissopimukset

 • Mikä on päättämissopimus ja mihin sitä käytetään?
 • Mistä voidaan sopia?
 • Mitä on huomioitava päätettäessä työsopimusta sopimalla?

Aikaa kysymyksille

15:30 Koulutus päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJAT