20.05.2021

ETÄKOULUTUS: Liikesalaisuudet ja NDA

 

Tässä koulutuksessa opit olennaisimmat asiat liikesalaisuuksista sekä salassapitosopimuksista (NDA).

Kaikilla yrityksillä, koosta riippumatta, on liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksien merkitys yritykselle on huomattava ja liikesalaisuuksien suojeleminen on näin ollen erittäin tärkeää yrityksen IPR oikeuksien suojaamiseksi.

Usein liikesalaisuuksia ei kuitenkaan ole suojattu riittävin toimin ja toimintaa harjoitetaan puutteellisilla salassapitosopimuksilla ja muilla sopimuksilla. Tule kuulemaan kuinka voit välttää näihin liittyvät riskit!

AIKA & PAIKKA

20.5.2021
Etäkoulutus

HYÖDYT

 • Perehdymme tyypillisimpiin liikesalaisuuksien ongelmatilanteisiin, jotka yritys voi välttää varautumalla oikeanlaisilla salassapitosopimuksilla ja ymmärtämällä liikesalaisuuslain merkityksen yritystoiminnassa.
 • Saat opastusta oikeanlaisten salassapitosopimusten käyttämiseen.
 • Käymme läpi uuden liikesalaisuuslain sekä sen vaikutukset liiketoimintaan.
 • Yrityssalaisuuden rikkomista ja liikesalaisuuksia koskevien oikeustapausten avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät liikesalaisuuksiin liittyvät ongelmatilanteet.
 • Parannetaan valmiuksia hallita liikesalaisuuksiin liittyviä riskejä sekä omaksua hyviä sopimuskäytäntöjä salassa pidettävien tietojen suojaamisessa.

KENELLE

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat tekemisessä liikesalaisuuksien kanssa ja jotka vastaavat salassapitosopimusten laadinnasta yrityksissä

 • yritysten toimitusjohtajat
 • myyntipäälliköt
 • hallintojohtajat
 • muut johtavassa asemassa oleva työntekijät.

TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on opastaa yrityksiä suojaamaan liikesalaisuuksiaan ja ennaltaehkäisemään liikesalaisuuksien menettämisen vaaraa. Lisäksi yrityksiä opastetaan noudattamaan oikeita salassapitosopimuksia koskevia käytäntöjä suhteessa eri yhteistyötahoihin ja liikekumppaneihin.


OHJELMA

08:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
09:00 Koulutus alkaa
11:30 – 12:15 Lounastauko
14:00 Koulutus päättyy
Pidämme lyhyitä taukoja noin 45 min. välein

SISÄLTÖ

Liikesalaisuudet ja lainsäädäntö

 • Liikesalaisuudet lainsäädännössä
 • Liikesalaisuuslaki
 • Sallitut ja kielletyt menettelyt
 • Salassapitovelvollisuus ja salassapitosopimukset liikesuhteessa
 • Liikesalaisuuslain vaikutukset työsuhteeseen
 • Sopimussakkoehdot

Liikesalaisuuksien loukkaukset ja niihin reagoiminen

 • Loukkauksiin reagoimisen keinot
 • Liikesalaisuuslain oikeussuojakeinot
 • Työntekijöiden loukkaukset
 • Rikosoikeudellinen vastuu

NDA sopimukset

 • NDA sopimuksen hyödyt
 • NDA sopimuksen vaarat
 • Liikesalaisuuslain vaikutukset NDA sopimuskäytäntöihin

Oikeustapausesimerkkejä liikesalaisuuksista ja sopimuksista

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJA