10.06.2021

ETÄKOULUTUS: Konsultti- ja suunnittelusopimukset

 

Mitkä ovat konsultti- ja suunnittelusopimuksien olennaisimmat asiat?

 • Harjoitetaanko yrityksessäsi konsulttitoimintaa puutteellisilla sopimuksilla?
 • Onko yrityksesi sopimuksissa varauduttu riittävästi konsultin vastuukysymyksiin?
 • Miten neuvotellaan edullisemmat sopimusehdot?
 • Millä tavoin sopimuskonflikteja voidaan ratkaista?
 • Kuinka voit käyttää oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa?

Ajankohtaisessa Konsultti- ja suunnittelusopimukset -koulutuksessamme saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Käsittelemme tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Erityisesti perehdytään uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Käytännön case-esimerkkien avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät konsultti- ja suunnittelusopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen. Yrityksiä opastetaan oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.

KENELLE

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä konsultti- ja suunnittelusopimusten kanssa – esimerkiksi konsultti- ja suunnitteluyritysten omistajat, toimitusjohtajat, myyntipäälliköt, sopimusneuvotteluissa mukana olevat sekä konsulttipalvelujen tilaajien edustajat.

TAVOITE

Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.


OHJELMA

12.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistaminen

13.00 Aloitus, päivän ohjelman esittely

Konsultti- ja suunnittelusopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut

 • Milloin ja miten sopimus syntyy
 • Sopimuksen neuvotteluprosessi
 • Salassapitosopimuksen käyttö osana neuvotteluja

Konsultti- ja suunnittelusopimukset

 • Sovellettavat sopimusehdot
 • Konsultin vahingonkorvausvastuu
 • Vastuunrajoitusehdot: milloin ne sitovat ja milloin ne voidaan ohittaa?
 • Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet ja sovellettavat sopimusehdot

Riitojenratkaisumekanismit

 • Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013

 • Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 ja niiden soveltaminen
 • Virhe- ja viivästystilanteet
 • Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus

Aikaa kysymyksille

16.00 Koulutus päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJA