25.05.2021

ETÄKOULUTUS: Kilpailukieltosopimukset – tietoisku lainsäädännön muutoksista

 

 • Milloin työntekijä syyllistyy kilpailevaan toimintaan?
 • Milloin työntekijän kanssa voidaan sopia kilpailukieltoehdosta?
 • Kuinka huomioin työsopimuksissa kilpailukieltosopimuksia koskevan lainsäädännön muutokset?

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu siten, että muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 alkaen. Työnantajien on hyvä tuntea työsopimuslain muutokset jo ennakolta ja valmistautua lainsäädännön muuttumiseen.

Koulutuksessa saat vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

 • Kilpailukieltosopimuksia koskevat työsopimuslain muutokset
 • Lain soveltuminen vanhoihin työsopimuksiin
 • Millä perusteella kilpailukieltosopimus voidaan solmia?
 • Kuinka työnantaja voi suojautua muutosten jälkeen?
 • Kuinka työntekijälle maksettava korvaus määräytyy?
 • Kuinka tunnistaa työntekijän harjoittama kilpaileva toiminta?
 • Työsuhteen päättäminen kilpailevan toiminnan perusteella
 • Kuinka kilpailukieltosopimus irtisanotaan?

AIKA & PAIKKA

25.5.2021
Etäosallistuminen

HYÖDYT

Koulutus sisältää runsaasti oikeuskäytäntöä kilpailukieltosopimuksista ja ajankohtaisia käytännön case-esimerkkejä.
Saat kattavan ja selkeän materiaalin, johon on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille esimiehille ja henkilöille, jotka ovat tekemisessä yrityksen henkilöstöasioiden, rekrytoinnin tai työsopimusten parissa – esimerkiksi toimitusjohtajat, henkilöstöpäälliköt ja talousjohtajat.


OHJELMA

09.00 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
09.15 Koulutus alkaa
11.00 – 12.00 Lounastauko
14.30 Koulutus päättyy
Pidämme lyhyitä taukoja noin 45 min. välein

SISÄLTÖ

Työntekijän kilpaileva toiminta

 • Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteen aikana
 • Työsuhteen päättäminen kilpailevan toiminnan perusteella
 • Vahingonkorvausvelvollisuus

Työntekijän kilpailukieltosopimukset

 • Milloin on syytä sopia kilpailukiellosta
 • Kilpailukieltosopimuksen sisältö

Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset 1.1.2022 alkaen

 • Soveltaminen aiempiin työsopimuksiin
 • Kilpailukieltosopimuksen perusteella suoritettava korvaus
 • Kilpailukieltosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
 • Kilpailukieltosopimuksen rikkominen ja vahingonkorvaus

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJA