06.05.2021

ETÄKOULUTUS: Kansainvälisen kaupan sopimukset

 

Onko yrityksellänne puutteita sopimuskäytännöissä?

Hoidetaanko teillä merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla? Haluatteko oppia välttämään kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita?

Tässä koulutuksessa opit olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista.

AIKA & PAIKKA

6.5.2021
Etäosallistuminen

KENELLE

Kaikille, jotka ovat tekemisessä yrityksen ulkomaankaupan sopimusasioiden kanssa – esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, vientipäälliköt, myyntijohtajat ja hankintatehtävissä toimivat henkilöt.

HYÖDYT

 • opit millaisia ovat kansainvälisen kaupan tärkeimmät sopimukset, kuten jälleenmyynti- ja agenttisopimukset, lisenssisopimukset, hankintasopimukset ja yhteistyösopimukset
 • opit tunnistamaan tyypillisimmät ongelmatilanteet, joita yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia ulkomaan kaupassa
 • saat opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen kansainvälisessä kaupassa
 • opit huomioimaan kansainvälisen sopimusneuvottelun erityispiirteet
 • opit tulkitsemaan sopimusten tärkeimpiä englanninkielisiä ehtoja ja välttämään kansainvälisen kaupan sudenkuopat

OHJELMA

09.15 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
09.30 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounastauko
14.30 Koulutus päättyy
– Pidämme pieniä taukoja noin 45 min. välein

SISÄLTÖ

Sopimusriskien hallinta ulkomaankaupassa ja kansainvälinen kauppalaki

 • Ulkomaankaupan sopimusriskien hallinta
 • Kansainvälinen kauppalaki (CISG) ja sen soveltaminen

Kansainvälinen juridiikka ja sopimusehdot

 • Sopimuksen syntyminen ja sopimusten ehdot
 • Sovellettava laki
 • Virhe- ja viivästystilanteet ja niiden seuraamukset
 • Vastuunrajoitusehdot – välittömien ja välillisten vahinkojen ero ja korvausvastuun rajoittaminen

Kansainvälisen kaupan sopimusmallit – käytännön harjoitus

 • Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
 • Lisenssisopimukset
 • Salassapitosopimus (NDA)

Yleisten sopimusehtojen laatiminen ja käyttö sekä riitojen ratkaisu kansainvälisissä kauppasopimuksissa

 • Yleisten sopimusehtojen käyttö kansainvälisessä kaupassa
 • Tehokas liikeriitojen ratkaisu ja tuomioiden täytäntöönpano

Kansainvälisen kaupan case-harjoitus

 • Osiossa käydään läpi neljä käytännön oikeustapausta, jotka on valittu kuvaamaan kurssilla käsiteltyjä ongelmatilanteita konkreettisessa case-muodossa

Päätöskeskustelu

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJA