15.3.2023

Tiedote kuluttajille Yepzon Oy:n konkurssissa

Yepzon Oy on asetettu konkurssiin 20.2.2023 annetulla Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksellä.

Konkurssi on yleinen velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus muutetaan rahaksi ja käytetään velkojien velalliselta olevien saatavien maksuun. Kun yhtiö asetetaan konkurssiin, sillä ei enää ole oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Konkurssipesän omaisuutta hoitaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Yepzon Oy:n konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty Asianajotoimisto Applex Oy:n asianajaja Leo Lagerstam.

Konkurssitilanteissa ainoa mahdollinen tapa saada puuttuvat suoritukset, on valvoa saatavia konkurssimenettelyssä. Saatava voidaan jättää varoja jaettaessa huomiotta, jos velkojalle ei kertyisi konkurssipesän varoista 50 euroa suurempaa jako-osuutta. Tavallisesti velkojalle maksettava jako-osuus jää alle 10 prosenttiin velkojan valvoman saatavan määrästä. Jos saatava on vähäinen, velkoja ei välttämättä saa lainkaan suoritusta konkurssimenettelyssä.

Kuluttajien tulee lähettää tiedot saatavistaan konkurssihallinnolle mahdollisimman pian, koska pesänhoitajan on saatava selvitys valmiiksi 20.4.2023 mennessä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1) saatavan määrä ja mahdollinen korko laskettuna 20.2.2023 asti;
2) saatavan peruste riittävästi yksilöitynä;
3) tieto siitä, mikä tuote ja/tai palvelu on ostettu ja milloin se on ostettu;
4) jos kuluttaja on ostanut käyttöaikaa ja/tai verkkovierailuaikaa, tieto ostetun käyttöajan ja/tai verkkovierailuajan kestosta sekä käyttämättä jääneestä ajasta; ja
5) velkojan nimi ja yhteystiedot

Jos kuluttaja ei tarkalleen tiedä saatavansa määrää, voi hän esittää tästä arvionsa. Tiedot pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen yepzon@applex.fi tai kirjeitse Asianajotoimisto Applex Oy:n osoitteeseen Rautatienkatu 21 C, 33100 Tampere.

Konkurssimenettelyn kestosta tai siitä, onko konkurssissa varoja jaettavaksi kuluttajille mahdollisina jako-osuuksina ei voida vielä tässä vaiheessa antaa arviota. Pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumisen jälkeen pesänhoitaja arvioi, jatkuuko konkurssimenettely täysimittaisena. Mikäli kuluttaja haluaa valvoa saatavansa konkurssissa, kuluttajan tulee ilmoittaa saatavansa konkurssihallinnolle mahdollisimman pian sekä seurata konkurssihallinnon tiedotusta.

Mahdolliset yhteydenotot konkurssihallinnolle pyydetään osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen yepzon@applex.fi. Valitettavasti yhtiön suuren asiakasmäärän vuoksi mahdollisiin konkurssihallinnolle osoitettuihin tiedusteluihin vastaamisessa tulee olemaan viivettä.

 

Tampereella, 15.3.2023
Yepzon Oy:n konkurssihallinto