09.02.2023

Yritysjärjestelyn vaikutus työsuhteisiin, Helsinki

 

Kattava tietopaketti työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista yritysjärjestelytilanteissa

Yritysjärjestelyn vaikutus työsuhteisiin -koulutuksessa pääset perehtymään asiantuntijoidemme kanssa yritysjärjestelyihin liittyvään keskeiseen työoikeusjuridiikkaan.

 • Milloin yritysjärjestelyssä on kyse liikkeen luovutuksesta?
 • Kuinka yritysjärjestely vaikuttaa henkilöstön asemaan ja etuihin?
 • Kuinka yritysjärjestely vaikuttaa sovellettavaa työehtosopimukseen?
 • Millaisia yhteistoimintavelvoitteita yritysjärjestelyihin liittyy?
 • Kuinka työsuhteiden ehdot yhtenäistetään?
 • Voidaanko työvoimaa vähentää yritysjärjestelyn seurauksena?

HYÖDYT

 • Saat erinomaisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista yritysjärjestelytilanteissa.
 • Koulutuksessa käsittelemme myös liikkeen luovutuksen erityistilanteita, kuten muun muassa toimintojen ulkoistamista ja alihankkijan vaihtamista sekä työehtosopimusten muutostilanteita.

Yritysjärjestelyn vaikutus työsuhteisiin -koulutus sisältää runsaasti oikeuskäytäntöä ja ajankohtaisia käytännön case-esimerkkejä. Saat kattavan ja selkeän materiaalin, johon on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.

KENELLE

Yritysjärjestelyn vaikutus työsuhteisiin -koulutus on tarkoitettu yrityksen henkilöstöasioiden ja yritysjärjestelyiden parissa työskenteleville, kuten toimitusjohtajille, talousjohtajille ja henkilöstöjohtajille sekä työoikeus- ja transaktiojuristeille, työsuhdeasiantuntijoille ja muille henkilöstö- ja taloushallinnon asiantuntijoille.

AIKA & PAIKKA

Torstai 9.2.2023
Helsinki, täsmentyy myöhemmin


OHJELMA

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 Koulutus alkaa
11.00 – 11.45 Lounas
13.00 Koulutus päättyy

Liikkeen luovutuksen tunnusmerkit

 • Yritysjärjestelyn muodot
 • Oikeudellinen yhteys
 • Toiminnallinen kokonaisuus
 • Keskeytymättömyys
 • Erityistilanteet

Liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset

 • Työntekijöiden siirtyminen vanhoina työntekijöinä
 • Ketkä siirtyvät ja millaisin ehdoin?
 • Työehtosopimuksen siirtyminen ja jälkivaikutus
 • Tyypilliset ongelmatilanteet
 • Luovuttajan ja luovutuksensaajan välinen vastuunjako

Liikkeen luovutukseen liittyvät yhteistoimintavelvoitteet

 • Tiedottamisvelvollisuuden sisältö ja laajuus
 • Liikkeen luovutus, sulautuminen ja jakautuminen

Yrityskauppaan liittyvät työvoiman vähentämisen

 • Luovuttajan oikeus irtisanoa
 • Luovutuksensaajan oikeus irtisanoa
 • Työntekijän oikeus irtisanoutua

Työsuhteen ehtojen yhtenäistäminen

 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja muutoksista sopiminen
 • Kuinka muutokset toteutetaan?

Työehtosopimuksen vaihtaminen

 • Sovellettava työehtosopimus liikkeen luovutuksen jälkeen
 • Työehtosopimuksen vaihtaminen

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJAT