26.10.2023

Rakennusalan sopimukset – YSE 1998 pintaa syvemmältä, etäkoulutus

 

Huippusuositun Rakennusalan sopimukset käytännössä -koulutuksen jatko-osa, joka toimii myös mainiosti omana erillisenä koulutuksena rakennusalan sopimuksiin jo harjaantuneille henkilöille, varaa paikkasi ajoissa!

Syvennä osaamistasi sekä hallitse muutoksia ja ongelmatilanteita entistä paremmin.

Rakennusalan sopimukset -jatkokoulutuksessa opitaan ja syvennytään keskeisiin asioihin ja tulkinnanvaraisiin kysymyksiin urakkasopimuksen laatimisvaiheesta aina takuuajan jälkeisiin vastuutilanteisiin YSE 1998 -ehtoisen urakkasopimisen näkökulmasta.

Erityisesti käsitellään urakanaikaista muutostenhallintaa ja häiriötilanteita urakkasopimuksen ja YSE 1998 –ehtojen valossa. Koulutuksessa annetaan konkreettisia esimerkkejä ja toimintatapoja hallita muutoksia ja reagoida niihin juridisesti oikealla tavalla.

Käymme läpi myös urakkasopimuksen purkamisprosessia ja käytännön toimia niin tilaajan kuin urakoitsijan puolelta vaikeuksien ilmetessä. Muutosten ja vaatimusten hallinnan kautta käsitellään lopuksi erityisiä vastuutilanteita. Koko päivän aihepiirien yhteydessä käsitellään myös ajankohtaista oikeuskäytäntöä.

Lisäksi koulutuksessa käsitellään suunnittelijan roolia ja KSE 2013-perusteista sopimista osana sopimusverkkoa.

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.

HYÖDYT

Rakennusalan sopimukset – YSE 1998 pintaa syvemmältä –koulutuksessa annetaan konkreettisia esimerkkejä ja toimintatapoja hallita muutoksia ja reagoida niihin juridisesti oikealla tavalla. Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.


AIKATAULU

08.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
09.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounastauko
14.00 – 14.15 Tauko
15.45 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

OHJELMA

Päivän ohjelman esittely
Kertaus – mistä (k)yse?

 • Sananen YSE 1998 -perusteisesta sopimisesta 2020-luvulla ja urakan sopimusverkosta
 • YSE1998 ja eri urakkamuodot
 • Urakkasopimuksen liitteet ja eri urakkamuodot
 • Maksupostit ja vakuudet, vakuutukset
 • Viivästysvastuu ja sen enimmäismäärä
 • Suunnitteluvastuu ja sen merkitys
 • Yhteenvetoa: mitä hyvässä urakka- tai suunnittelusopimuksessa tulisi ottaa huomioon?

Tauko
Urakanaikainen muutostenhallinta käytännön esimerkein

 • Lisä- ja muutostyöt
 • YSE 90 § riidanalaisena teettäminen
 • Aikatauluhäiriöt ja aikataulumuutosten hallinta
 • Nyt kävi vahinko, miten toimia?
 • Miten sopia muutoksesta urakan aikana
 • Käytännön esimerkkejä

11.30 Lounas
12.15 Koulutus jatkuu

Vaatimustenhallinta ja hankkeen sopimusketjut

 • Mitä on hyvä claims management?
 • Hankkeen sopimusketjut ja niiden huomiointi vaatimustenhallinnassa

Taloudelliset vaikeudet, konkurssi ja muut häiriötilanteet

 • Miten turvata omia oikeuksia ja miten vakuuksiin tulisi suhtautua
 • Mitä ja kenelle esitetään, sopimusketjun huomiointi
 • Käytännön esimerkkejä

Miten ja millä edellytyksillä puran YSE 1998 -urakkasopimuksen?

 • Sopimuksen purkamisen perusteet ja käytännön toimet
 • Vaikeudet puolin ja toisin
 • Vakuudenantajan rooli
 • Käytännön esimerkkejä

14.00 Iltapäiväkahvi
14.15 Koulutus jatkuu

Erityiset vastuutilanteet

 • Vahinko kolmannelle
 • Turvallisuusasiat
 • Erillistakuut ja niiden merkitys

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä

 • Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

Päätöskeskustelu
15:45 Koulutus päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→