21.04.2021

HELSINKI/ETÄOSALLISTUMINEN: Yrityksen sopimukset kuntoon – Contract Managerin tietopaketti

 

Yrityksen sopimukset kuntoon – Contract Manager -koulutuksessa opit olennaiset asiat yritystoiminnan sopimuksista ja sopimusriskien hallinnasta.

Mitä saat?

  • Koulutus tarjoaa runsaasti tietoa kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten ehdoista ja tulkintaperiaatteista.
  • Opit laatimaan hyviä sopimuksia ja valitsemaan oikeanlaisen strategian sopimusneuvotteluihin.
  • Valmennamme sinua hallitsemaan yrityksen tärkeimmät sopimusasiat.
  • Tavoitteena on näin auttaa yritystäsi menestymään hyvillä sopimusehdoilla ja välttämään sopimusriskejä.

Kaksipäiväisen koulutuksen ensimmäisenä päivänä käsitellään

  • sopimuksen syntyminen ja sopimusten tulkintaperiaatteet,
  • aie- ja esisopimukset,
  • neuvotteluprosessi,
  • myynti- ja ostosopimukset sekä
  • IPR-oikeuksien suojaaminen sopimuksissa.

Toisena päivänä ohjelmassa on

  • kansainvälisten sopimusten erityispiirteet,
  • konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin sovellettavat KSE-ehdot,
  • sopimusriitojen ratkaisu sekä
  • käytännön harjoitus erilaisista sopimustyypeistä.

Yrityksillä on usein puutteita sopimuskäytännöissä ja joskus yritys voi altistua jopa tiedostamatta merkittävillekin sopimusriskeille. Usein toimituksia ja yhteistyösuhteita hoidetaan suullisilla sopimuksilla, puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla tai sopimuksilla, jotka eivät ole harmoniassa sovellettavan lainsäädännön kanssa. Yrityksillä on yleensä tarvetta kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää liiketoimintaan liittyviä, usein merkittäviäkin sopimusriskejä.

Kenelle?

Valmennus on käytännönläheinen ja se on tarkoitettu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille kuten omistajayrittäjille, toimitusjohtajille, talousjohtajille ja myynti- ja ostotehtävissä toimiville henkilöille. Koulutus soveltuu sekä suurille että pienille yrityksille johdatuksena sopimusriskien hallintaan.

Tavoite

Valmennuksen tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan parempia sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä sopimusasioihin liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita.

Aika & paikka

21.-22.4.2021
Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki tai etäosallistuminen


OHJELMA

 

1. päivä

 

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Aloitus: ohjelman ja kouluttajan esittely

Sopimuksen syntyminen, sopimusriskien hallinta ja salassapitosopimus

  • Sopimuksen syntyminen ja laatiminen
  • Sopimuksen neuvotteluprosessi
  • Sopimusten tulkintaperiaatteet
  • Salassapitosopimukset osana neuvotteluprosessia
  • Miten sopimusriskejä hallitaan?

10:45 Tauko

11:00 Sopimuksen syntyminen, sopimusriskien hallinta ja salassapitosopimus

  • Sopimusten ehtoja:
    toimitusehdot, sopimussakko, vastuunrajoitusehdot, kilpailukielto- ja salassapitoehdot
  • Palvelumyynnin ja tavarakaupan erityispiirteet sopimuksissa

12:30 Lounas

13:15 Osto- ja myyntisopimukset ja yleiset sopimusehdot

  • Osto- ja myyntisopimukset
  • Yleiset osto- ja myyntiehdot

14:15 Kahvi

14:30 Aiesopimus ja esisopimus

15:00 IPR-oikeuksien suojaaminen sopimuksissa

  • Immateriaalioikeudet sopimuksissa
  • Miten suojata tehokkaasti immateriaalioikeuksia sopimusehdoilla

16:00 Koulutuksen ensimmäinen päivä päättyy

—-

2.päivä

08:30 Aamukahvi

09:00 Kansainväliset irtaimen kaupan sopimukset

  • Kansainvälisten sopimusten erityispiirteet
  • CISG – kansainvälinen kauppalaki ja sen soveltaminen
  • Sovellettava laki
  • Virhe- ja viivästysvastuut
  • Vastuunrajoitukset

10:45 Sopimusriitojen ratkaisu kotimaisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa

  • Välimiesmenettely
  • Tuomioiden täytäntöönpano

11:30 Lounas

12:15 Käytännön case-harjoituksia

  • Perehdytään käytännön oikeustapauksiin ja tehdään case-harjoituksia, joissa sovelletaan koulutuksessa opittua

12:45 Konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin liittyvät erityiskysymykset

  • Yleiset sopimusehdot KSE 2013
  • Virhe- ja viivästystilanteet
  • Konsultin vastuukysymyksiä ja oikeustapauksia

14:00 Koulutus päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla →