Sofia Toivonen

Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

Sofia on erikoistunut työoikeuteen ja avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaitamme työoikeudellisissa kysymyksissä. Yleisen työoikeudellisen neuvonnan lisäksi Sofia avustaa asiakkaitamme erityisesti työ- ja johtajasopimuksia koskevissa kysymyksissä, yhteistoimintaneuvotteluissa sekä työriitoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi hän avustaa asiakkaitamme yritysjärjestelyihin liittyvissä henkilöstökysymyksissä.

Asiakastarinat

11.1.2021

Millog Oy – Avustaminen yrityskohtaisen työehtosopimuksen neuvotteluprosessissa

Avustimme Millog Oy:tä yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimista koskevissa neuvotteluissa. Yrityskohtaiset työehtosopimukset koskevat Millogin ylempiä toimihenkilöitä, toimihenkilöitä sekä työntekijöitä.

Lue lisää
2.10.2020

Millog Oy – Oy Western Shipyard Ltd:n osto

Applex edusti Millog Oy:tä sen ostaessa Oy Western Shipyard Ltd:n kaikki osakkeet APX-Metalli Oy:ltä. Yritysjärjestely astui voimaan 1.10.2020.

Lue lisää
4.9.2020

Lindström-konserniin kuuluva Comforta Oy – Lännen Tekstiilihuolto Oy:n osto

Applex edusti Lindström Oy:ta ja Comforta Oy:ta Comfortan ostaessa Lännen Tekstiilihuolto Oy:n koko osakekannan. Järjestely astui voimaan 3.8.2020.

Lue lisää
11.2.2020

Vincit Oyj:n yhteistyösopimus Taksi Helsinki Oy:n kanssa

Applex edusti Vincit Oyj:tä sen solmiessa yhteistyösopimuksen Taksi Helsinki Oy:n kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta Taksi Helsingille. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää taksinvälityspalveluita koko Suomen markkinaan ja se on osa Vincitin uuden strategian mukaista kokonaisvaltaisempaa palvelutarjontaa.

Lue lisää

Artikkelit

20.11.2020

TYÖNANTAJALLE LAKISÄÄTEINEN KORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA TYÖNTEKIJÖIDEN KILPAILUKIELTOSOPIMUKSISTA

Hallitus antoi 12. marraskuuta esityksen (HE 222/2020 vp) kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muuttamisesta. Lainmuutoksen taustalla on perusteettomien kilpailukieltosopimusten yleistynyt käyttö, mikä kävi ilmi työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laaditussa selvityksessä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/2018).

Lue lisää
3.4.2020

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset voimaan 1.4.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronaviruspandemiasta (COVID-19) johtuvista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Väliaikaismuutokset pohjautuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, KT, SAK, STTL, Akava) Suomen hallitukselle 18.3.2020 tekemään esitykseen toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisessa kriisitilassa. Tehdyn esityksen tavoitteena on sopia toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä sekä parannetaan työttömiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Lue lisää
28.1.2020

Koeaikapurku – tuleeko työnantajan kertoa koeaikapurun peruste työntekijälle?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta työsopimuslain 1 luvun 4 §:n puitteissa. Koeajan tarkoituksensa on selvittää, vastaako tehty työsopimus osapuolten etukäteisodotuksia. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Tavanomaisesti koeaikana suoritettua työsopimuksen purkua kutsutaan koeaikapuruksi.

Lue lisää
13.11.2019

Työsuhteen päättämissopimuksen pätemättömyys – KKO 2019:76

Korkein oikeus julisti työsuhteen päättämistä koskevan sopimuksen oikeustoimilain 33 §:n nojalla pätemättömäksi, koska työntekijälle ei ollut varattu riittävää harkinta-aikaa, eikä mahdollisuutta käyttää apunaan asiantuntijaa sopimuksen arvioimiseksi. Työsuhteen päättämissopimuksella tarkoitetaan työnantajan ja työntekijän yhteisymmärryksessä työsuhteen aikana tehtävää sopimusta työsuhteen päättämisestä.

Lue lisää

Ura

  • Asianajotoimisto Applex Oy, Lakimies 2018–
  • Eversheds Asianajotoimisto Oy, Legal Trainee 2017
  • Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy, Lakimiesharjoittelija 2016
  • Eversheds Asianajotoimisto Oy, Legal Trainee 2016

Koulutus

  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2019
  • Oikeustieteen maisteri, Itä-Suomen yliopisto 2018
  • Udayana University, Indonesia 2018

     

Kielitaito: suomi, englanti

Järjestöt

  • Työoikeudellinen Yhdistys ry